rss

Tarayınızda RSS Okuyucu yüklü ise,
Site haber akışımıza üye olabilirsiniz.

02 Şubat 2023

Bugün Günlük Ziyaret: 1.617 (1.490)

Toplam Ziyaret: 25.684.019 (23.607.206)

Mersin Tercüman Gazetesi sizlerle büyümeye devam ediyor. İlginize teşekkür ederiz…
11 Eylül 2022
Sayı : 959
Bu kayıt toplam
349 kez okundu.
fb sharer

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ PROGRAMI'NA İLGİ ARTIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında, Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü imzalandı.

Mesleki Eğitim Merkezi Programı'na ilgi artıyor
1 / 1 )  Görselleri büyük görmek için tıklayınız.

Mersin Deniz Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada; mesleki eğitimin önemine vurgu yapılarak, merkezlerde yetiştirilecek kalifiye elemanların yerli ve milli üretimin temelini oluşturacağına dikkat çekildi.

Açıklama şöyle; "Mesleki eg?itim, kalkınmanın en önemli unsurlardan biri olan yerli ve milli üretimin esasıdır. Çünkü yerli ve milli üretimi sag?layacak olan nitelikli is?gücü, ancak ve ancak nitelikli eg?itim sistemi ve kaliteli mesleki eg?itim ile gerçekles?tirilebilir. TOBB ve Oda-Borsa bu vizyonla üyelerinin nitelikli insan kaynag?ına ulas?ması için mesleki eg?itimi desteklemektedir.

Yine bu anlayıs?tan hareketle Milli Eg?itim Bakanlıg?ı, kaliteli ve ihtiyaca yönelik eg?itim sistemini olus?turmaya ve böylelikle ülkemizin üretim gücüne güç katacak nitelikli is?gücü teminini sag?lamaya yönelik çalıs?malar yapmaktadır. Bu kapsamda özellikle mesleki eg?itimin içerisinde ahilik kültürünün tas?ıyıcısı nitelig?indeki mesleki eg?itim merkezlerine ayrı bir önem verilmektedir.

Mesleki Eg?itim Merkezi ög?rencileri mezun olduklarında, alanlarında iyi yetis?mis? birer usta olarak is?verenler tarafından istihdam edilmektedirler. Mesleki eg?itim merkezlerinden mezun olan ög?rencilerin %88'i eg?itim aldıg?ı alanda istihdam olmaktadır.

Yüksek istihdam oranı ile ülkemizin nitelikli is?gücüne katkı sag?layan Mesleki Eg?itim Merkezlerinin alt yapısını güçlendirmek amacıyla TOBB ve Oda-Borsa camiasının talebiyle Milli Eg?itim Bakanlıg?ı tarafından bazı düzenlemeler yapılmıs?tır.

Yapılan mevzuat düzenlemeleri ile;

1- Mesleki Eg?itim Merkezleri zorunlu örgün ortaög?retim kapsamına alınmıs?tır. En az ortaokul mezunu olan herkes hangi yas?ta olursa olsun bu programa kayıt olabilmektedir.

2- Ög?renciler fark derslerini kendi okullarında alarak Meslek Lisesi diploması alabilmektedirler. Böylelikle Mesleki Eg?itim Merkezi ög?rencilerinin lise mezunu sayılmalarının önündeki en büyük engel kaldırılmıs?tır.

3- Mesleki Eg?itim Merkezi programına kayıtlı ög?renciler, haftada bir gün okulda teorik eg?itim dört gün ise sözles?me imzaladıkları is?letmede beceri eg?itimi almaktadırlar.

4- Mesleki Eg?itim Merkezi programında eg?itim süresi dört yıl olup ög?renciler; 11. Sınıf sonunda kalfalık, 12. Sınıf sonunda ise ustalık belgesi almaktadır. Diploma fark derslerini de tamamlayan ög?renciler ayrıca meslek lisesi diploması da alarak mezun olmaktadırlar.

5- Ög?rencilerin is? kazası ve meslek hastalıg?ı ile hastalık sigorta primleri, eg?itim süresi boyunca devlet tarafından kars?ılanmaktadır.

6- I?s?verenler tarafından 9, 10 ve 11. sınıf çırak ög?rencilere asgari ücretin %30'undan (1.650 TL.) ve 12. sınıf kalfa ög?rencilere ise asgari ücretin %50'sinden (2.750 TL.) az olmamak üzere ücret ödenmektedir.

7- Ödenen bu ücretler, Devlet Katkısı olarak is?letmelere geri ödenerek is?letme üzerindeki maddi yük tamamen kaldırılmıs?tır.

8- Lise ve üstü mezunların kısa sürede meslek sahibi olabilmeleri ve bu sayede genç is?sizlig?in azaltılması için en fazla 27 hafta süren "Mesleki Eg?itim Merkezi Ustalık Telafi Programı" bas?latılmıs?tır.

9- Ustalık telafi programındaki derslerin tamamı is?letmede yapılmaktadır.

10-Bu programa kayıt olan ög?renciler 12. Sınıf ög?rencisi olarak deg?erlendirilmekte ve asgari ücretin %50'sinden (2.750 TL.) az olmamak üzere ücret almaktadırlar.

11-Bu ög?rencilerin de is? kazası ve meslek hastalıg?ı ile hastalık sigorta primleri, eg?itim süresi boyunca devlet tarafından kars?ılanmakta ve is?letme tarafından ödenen ücretler Devlet Katkısı olarak is?letmelere geri ödenmektedir.

12-Eg?itim süresini tamamlayan ög?renciler yapılacak beceri sınavında bas?arılı olmaları halinde ustalık belgesi almaktadırlar.

Yapılan düzenlemeler hem is?veren hem de ög?renciler tarafından olumlu kars?ılanmıs? ve mesleki eg?itim merkezi programına olan talep çok ciddi anlamda artıs? göstermis?tir. Öyle ki, mesleki eg?itim merkezi programında kayıtlı çırak ve kalfa sayısı 25 Aralık 2021 tarihinde yapılan Kanuni düzenleme öncesinde yaklas?ık 160 bin iken 10 Ag?ustos 2022 tarihi itibariyle yüzde 275'lik artıs?la 600 bini geçmis?tir.

Mesleki eg?itim merkezi programının daha genis? kitlelere duyurulması amacıyla 10 Ag?ustos 2022 tarihinde Milli Eg?itim Bakanlıg?ı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birlig?i (TOBB) arasında imzalanan Mesleki Eg?itim Merkezleri I?s? Birlig?i Protokolü ile; "Sektörde meydana gelen gelis?meler ile eg?itim sisteminin es? güdümünü sag?lamak, sektörün ihtiyaç duydug?u nitelikli insan kaynag?ı ihtiyacını kars?ılamak ve istihdama katkı sag?lamak amacıyla ülke genelinde TOBB'a bag?lı Oda/Borsalar ile mesleki eg?itim merkezlerinin ortak çalıs?ması sag?lanacaktır."

Protokol kapsamında;

1- Protokol kapsamına alınacak Mesleki Eg?itim Merkezleri ile es?güdümlü çalıs?acak Oda/Borsalar belirlenecek,

2- Protokol kapsamına alınan Mesleki Eg?itim Merkezlerinin atölye ve laboratuvar ihtiyaçları belirlenerek yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması/desteklenmesi/temrinlik malzeme desteg?i sag?lanacak,

3- Mesleki Eg?itim Merkezlerinde görevli yönetici ve ög?retmenlere yönelik düzenlenecek hizmet içi eg?itim/is?bas?ında eg?itim/uzaktan eg?itim faaliyetleri planlanacak,

4- Ög?retim programları ve eg?itim materyalleri güncellenecek,

5- Mesleki Eg?itim Merkezi programı uygulamalarının yaygınlas?tırılması ile eg?itim-ög?retime katılım artırılacak,

6- Mesleki Eg?itim Merkezlerindeki ög?renci sayısını artırmak, s?irketlerin ihtiyaç duydug?u insan kaynag?ını Mesleki Eg?itim Merkezlerinden kars?ılanmasını sag?layıcı çalıs?malar yapılacaktır.Son Haberler:
_assets/fotograflar

Seçer, "Sözümüzü yerine getirdik"

_assets/fotograflar

Bilim Merkezi yakında hizmette

_assets/fotograflar

Elvan'dan OSB'ye ziyaret

_assets/fotograflar

Toroslar'dan kan bağışına destek

_assets/fotograflar

Mersin tertemiz

_assets/fotograflar

İkinci etap yenileme çalışmaları sürüyor

_assets/fotograflar

'Evimiz Atölye' projesi büyüyor

_assets/fotograflar

Güneş Mahallesi'nin çilesi bitiyor

_assets/fotograflar

Kitaplar paylaşıldı, çocukların yüzü güldü

_assets/fotograflar

Kulüp üyeleri döner partisinde buluştu

close Mesleki Eğitim Merkezi Programı'na ilgi artıyor
Mesleki Eğitim Merkezi Programı'na ilgi artıyor
Mersin Tercüman.   Haftalık Yerel Siyasi Gazete.   Web Sitemiz'de bulunan hiçbir malzeme yeniden yayınlanmak amacı ile kullanılamaz. Copyright© Mersin Tercüman 2005, tüm hakları saklıdır.   mersin@mersintercuman.com
BİZE ULAŞIN
E-posta
 : 
Telefon
 : 
+90(506) 443 37 30
Adres
 : 
Kiremithane Mahallesi, İstiklal Caddesi, Atlas Apt. No:87 Kat:1 No:4 Akdeniz / Mersin
(Özgür Çocuk Parkı yanı - Atlıhan Oteli karşısı)
 
 
ARŞİV
Sayfa başı kayıt adedi: